IVANA LOUDOVÁ

8. 3. 1941 – 25. 7. 2017

Ivana Loudová studovala skladbu na pražské konzervatoři u Miloslava Kabeláče (1958-61), na hudební fakultě AMU u Emila Hlobila (1961-66) a v umělecké aspirantuře na HAMU u Miloslava Kabeláče (1968-72). Díky stipendiu francouzské vlády v roce 1971 studovala v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta, současně absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při ORTF. Po ukončení studií se věnovala skladatelské profesi ve svobodném povolání, spolupracovala s rozhlasem, divadly a filmem. Příležitostně se věnovala teoretické a pedagogické činnosti, vedla mistrovské skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku. V letech 1980 a 1997 pobývala jako composer-in-residence u American Wind Symphony Orchestra v Pittsburghu. Na jejím skladatelském kontě je víc než sto opusů orchestrálních, komorních, vokálních, sborových a instruktivních, mnohé z nich byly odměněny ve skladatelských soutěžích, vydány tiskem doma i v zahraničí a nahrány na zvukové nosiče. Je rovněž autorkou hudebně teoretické publikace Moderní notace a její interpretace.

Za svou tvorbu Ivana Loudová obdržela výroční cenu Heidelberger Kunstpreis 1993, Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby za rok 2015 a Cenu Ochranného svazu autorského 2017.
Ivana Loudová byla členkou Umělecké besedy a sdružení Ateliér 90.

Ivana Loudová zemřela ve věku 76 let, po dlouhé těžké nemoci. Poslední rozloučení se konalo v útery 8. 8. 2017 ve 13h ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.

Kondolence od Dr. Amy Lynn Barber

Fotografie a skladby, hraných při obřadu rozloučení


Vzpomínky v médiích:

novinky.cz
lidovky.cz
Česká televize
Český rozhlas
Blesk
denik.cz
Opera+
Právo
HIS VOICE
České sbory
Týden.cz
České noviny
Divadelní Noviny
Časopis Harmonie