Prof. Ivana Loudová maturovala na gymnáziu v Novém Bydžově. Po maturitě vstoupila na Pražskou konzervatoř, kde studovala skladbu u Miloslava Kabeláče. Ve studiu skladby pokračovala na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze u Emila Hlobila a v postgraduálním kurzu opět u Miloslava Kabeláče. Vzdělání završila studijním pobytem v Paříži u Oliviera Messiaena a André Joliveta.

Od roku 1992 působí jako pedagog na Akademii múzických umění. V roce 2006 byla jmenována profesorkou skladby. Vedla skladatelské kurzy v USA, v Německu a v Rakousku a její dílo bylo oceněno v mnoha domácích i zahraničních soutěžích. Sama je pak často zvána do mezinárodních soutěžních porot. Její skladby jsou vydávány tiskem ve světových nakladatelstvích a řada jich byla nahrána na zvukové nosiče. Kromě vysokoškolské výuky se zabývá i popularizací soudobé hudby a vykonala řadu přednášek pro Hudební mládež a posluchače konzervatoře.