Cena ministerstva kultury 2015

Ivana Loudová obdržela Cenu ministerstva kultury za výchovu mladé skladatelské generace a kompoziční mistrovství.

http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/ivana-loudova-obdrzela-cenu-ministerstva-kultury-za-vychovu-mlade-skladatelske-generace-a-kompozicni-mistrovstvi.html

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/ministerstvo-kultury-vyhlasilo-laureaty-statnich-cen-a-cen-ministerstva-kultury-pro-rok-2015-4-cs235.html

http://blog.musica.cz/cz/articles/detail/687

Záznam České televize
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11327829938-ceny-ministerstva-kultury-2015/21554215019

od času 30:57