Links

Reminiscence

novinky.cz
lidovky.cz
Česká televize
Český rozhlas
Blesk
denik.cz
Opera+
Právo
HIS VOICE
České sbory
Týden.cz
České noviny
Divadelní Noviny
Časopis Harmonie

Articles

Večer k jubileu Ivany Loudové (HR_5_2001 s.11-12)
Léta tvůrčího dozrávání (HR_1_1986_s.36-39)
Inovační impulsy v české hudbě uplynulého čtvrtstoletí (HR_1_1990_s.39-42)

Critiques

Julius Hůlek – Česká novodobá hudba – 591_úterek_UB (Planeta ptáků II) – HR_7_2013_s.26-27
Miloš Pokora – Večer Atelieru 90 (Duetti melancholici) – HR_5_2001_s.12-13
Forfest (24. 6. 1999)
Köln (31. 1. 1993)

Czech radio

Archiv Ceského rozhlasu