Zlatá cena OSA

Ivana Loudová získala Zlatou cenu Ochranného svazu autorského za rok 2016 za přínos české hudbě.

Bližší info naleznete na stránkách Cen OSA